Przeglądy budowlane Legnica Przegląd, Powiat Legnicki Kontrole okresowe technicznego stanu przeprowadzamy sprawnie i fachowo.59-220 Rzezczypospolitej 1 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Legnica. Przeglądy roczne Legnica, 5-letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Legnica, ekspertyzy Jarosław Górka starosta@powiat-legnicki.eu starostwo@powiat-legnicki.eu dolnośląskie 76 7243406

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez profesjonalnych inspektorów posiadających uprawnienia buowlane bez oganiczań.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów centralnego ogrzewania.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Legnica
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Legnica
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Legnica
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Legnica
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Legnica

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad 300 kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Legnica
kontrole techniczne budynków Legnica

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Legnica Portal Legnica Miasto Legnica Przeglądy techniczne Legnica Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku